mengapa natrium sinida digunakan dalam penambangan seng